Missie en visie

ONZE MISSIE (Waar staan we voor als praktijk)

Wij willen graag zorg geven aan patiënten die in Pijnacker wonen. We verwachten van patiënten die verhuizen naar een plaats buiten Pijnacker, dat zij daar een huisarts zoeken.

Wij bieden laagdrempelige en persoonlijke huisartsenzorg. Onze praktijk is elke werkdag geopend en we zijn telefonisch goed bereikbaar. Spoedafspraken worden altijd dezelfde dag gepland. Daarnaast hebben we een uitgebreide praktijkwebsite met de mogelijkheid voor onze patiënten om 24 uur per dag herhaalrecepten aan te vragen, medische vragen te stellen, eigen medische gegevens in te zien en afspraken te maken. Tevens is er een telefonisch terugbelspreekuur.

Het team van huisartsenpraktijk Ackerswoude staat voor betrouwbare, laagdrempelige en kwalitatief hoogstaande huisartsenzorg. Flexibiliteit en service naar de patiënt zijn hier een onderdeel van. Wij streven in alle contacten naar een open, eerlijke en toegankelijke onderlinge communicatie, die ook ruimte laat voor kritiek. De vertrouwensrelatie die de leden van het team vormen met de patiënt is hierbij een essentiële voorwaarde. Voor het creëren van zo’n vertrouwensrelatie is het van belang dat de patiënt door ons gehoord wordt op het moment dat er een beroep op ons wordt gedaan. 

Wij vinden dat er voor een goede arts-patiëntrelatie een voldoende vertrouwensbasis moet zijn. Er is een vaste vrouwelijke dokter en doktersassistente. Na de inschrijving plannen we een kennismakingsgesprek om de belangrijkste dingen uit het dossier te kunnen bespreken. Patiënten moeten vooraf zelf contact opnemen met de vorige huisarts vanwege toestemming voor het versturen van de medische gegevens naar ons.

Wij vinden dat patiënten een eigen verantwoordelijkheid hebben voor hun gezondheid en willen hen hiervan ook bewust maken. We willen bijvoorbeeld dat patiënten zelf contact opnemen voor het opvragen van uitslagen van onderzoeken; we hebben de faciliteiten dat dit ook via onze website veilig kan. Bij ernstige afwijkingen proberen we zo snel mogelijk zelf te bellen.

We bezoeken patiënten alleen thuis als dit medisch noodzakelijk is door ziekte of handicap. Het lichamelijk onderzoek kan namelijk beter gedaan worden in de huisartsenpraktijk, aangezien we dan over meer mogelijkheden beschikken. 

Wij beoefenen alleen de reguliere geneeskunde, dus geen alternatieve geneeskunde. Wel staan we open voor andere ideeën. We werken zo veel mogelijk volgens landelijk geaccepteerde richtlijnen en protocollen, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Wij staan voor verantwoord en veilig medicijngebruik. Dit houdt in dat wij in onze praktijk afspraken hebben met de apotheken over controle van medicijnen bij voorschrijven, herhaling, aflevering en gebruik. Daarnaast hebben wij in onze praktijk duidelijke afspraken over het gebruik en het herhalen van medicijnen. Wij zijn bijvoorbeeld terughoudend in het voorschrijven van onder andere slaap- en rustgevende medicatie. Ook verwachten we van patiënten die continu medicijnen gebruiken, dat dit gebruik ten minste jaarlijks wordt geëvalueerd, door ons, de specialist en/of de apotheek. 

We werken continu en systematisch aan kwaliteitsverbetering van onze zorg, onder toezicht van NHG-Praktijkaccreditering (NPA). Ook vinden we het belangrijk om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek en opleiding. Onze praktijk is aangesloten bij IPCI. Af en toe hebben we een doktersassistente in opleiding. In de toekomst hopen wij ook huisartsen te kunnen opleiden. We ontvangen geen vertegenwoordigers van en zijn op geen enkele manier verbonden aan de farmaceutische industrie. Wij ontvangen geen sponsoring.

Wij hebben geen gewetensbezwaar tegen euthanasie. Wel vinden we dat er een band moet zijn met de patiënt. Bovendien houden we ons aan de wet. We zijn terughoudend bij euthanasieverzoeken zonder medische aandoeningen (‘voltooid leven’), bij psychiatrische ziekten en bij dementie. We hebben geen gewetensbezwaar tegen abortus.

Wij vinden dat zaken als verwijzingen altijd in overleg plaatsvinden.

Wij streven ernaar chronische zorg voor mensen met diabetes mellitus type 2, chronische bronchitis (COPD) en risico op of doorgemaakte hartvaatziekte uit te voeren volgens de regionale ketenzorgprotocollen.

 

ONZE VISIE (Waar gaan we voor als praktijk)

Vanuit haar missie heeft Huisartsenpraktijk Ackerswoude als doelstelling zo optimaal mogelijk zorg te leveren aan haar patiënten. Door het belang van de patiënt steeds centraal te blijven stellen en deze persoonlijk, eerlijk en open te benaderen. Zo zal er een sterke binding tussen de patiënt en de huisartsenpraktijk ontstaan.

De activiteiten van onze praktijk zijn erop gericht om met ons hele team goede huisartsgeneeskundige zorg te bieden en te kunnen blijven bieden. Goede samenwerking en afstemming van taken binnen de praktijk moeten borg staan voor een goed toegankelijke, verantwoorde en efficiënte zorgverlening nu en in de toekomst.

Tevens willen we zelfmanagement en patiëntparticipatie stimuleren d.m.v. onder andere eHealth toepassingen. Dit komt ook de bereikbaarheid van de praktijk ten goede.

De praktijk wil een lerende organisatie zijn waarin verantwoorde zorg, op het hoogst haalbare niveau, beschikbaar is. Belangrijk is daarbij de voortdurende (bij)scholing van alle medewerkers binnen de praktijk om een optimale zorg aan de patiënten te kunnen bieden volgens de laatste richtlijnen.

De medewerkers zijn bereid op kritische wijze te kijken naar verworven informatie, zowel intern als extern, en waar nodig deze informatie te gebruiken om de dagelijkse praktijk zo optimaal mogelijk te laten functioneren ten aanzien van de zorg die aan de patiënt wordt geleverd.

 

Versie 1.1  augustus 2018

Contact

015-3061515

Huisartsenpraktijk

Ackerswoude

Boezemweg 2A
2641 KH Pijnacker
Fax 015-3061511
Routebeschrijving >

MGN logo kl

logothuisarts_50

moet ik naar de dokter logo2